maandag 30 oktober 2017

Als God alles is wat je vandaag hebt

Soms kom je op een punt dat je de controle verliest over de situatie. Zoveel wat als-en en zoveel stel je voorsHoe moet het vandaag met dit? Hoe moet het met dat? HELP!!!

Verlies de moed niet! 

Blijf je stilletjes focussen op God, want Hij heeft de controle! Heel je leven ligt in Zijn handen. Hij zorgt voor jou.

Als God alles is wat je vandaag hebt, dan heb je ALLES ter beschikking wat je nodig hebt. 


IK BEN

Ik heb geen controle over mijn leven. Dat wil ik ook niet. Eén Persoon is mijn zekerheid geworden. Iemand die mij koestert in Zijn intense liefde. Zijn naam is: IK BEN. Hij zal er altijd voor mij zijn.

Omdat Uw liefde 
beter is dan leven;
zullen mijn lippen
 U prijzen.

Ik wens je een gezegende week!

donderdag 12 oktober 2017

Christus is alles

Christus zegt tegen zijn leerlingen:

Blijf in Mij
 en Ik in u.

Zonder Mij 
kunt u niets doen.


 Hierin wordt Mijn Vader
VERHEERLIJKT *
 dat u veel vrucht draagt
 en Mijn discipelen bent.

Ik denk eraan dat mèt Hem alles mogelijk is. Ook dingen waarvan ik denk dat ze onmogelijk zijn.

Christus wil ALLES zijn!

wil jij in Hem blijven? 


* Mattheus 5:16
* Romeinen 6:4


maandag 25 september 2017

Richt je ook op Christus Jezus!

Elke dag op Jezus zien? Begin dan vooral iedere morgen met het oog te vestigen op Christus Jezus. Beoefen het geloof in Hem. Wees stil voor Hem en bedenk dat Hij ernaar verlangt om je vandaag te bewaren in Zijn gemeenschap.

Neem tijd
Hef je hart vanmorgen omhoog tot Hem. Zet je hart voor Hem open en spreek tot Hem in heilige aanbidding. 


Gebed
Bid: "Heere Jezus, ik weet het zeker, U wilt deze dag alles in mij werken wat ik nodig heb. U geeft houvast als mijn voet wankelt en U geeft woorden als ik niet weet wat ik zeggen moet. Dank u dat U bij me bent als mijn Bewaarder."

Bid-momenten
Zorg de hele dag voor kleine bid-momenten om steeds weer je blik op Hem te richten. Hij wil je helpen vandaag. 

Bron: Andrew Murray

vrijdag 22 september 2017

Rust uit aan Zijn hart

Het zo'n groot wonder dat God een onveranderlijke God is! Neem je toevlucht tot Hem, dan wordt je binnengeleid in de schaduw van de Almachtige.Deze onveranderlijke God is het enige toevluchtsoord waar je jouw vleugels in veilige rust kan opvouwen. Rust uit aan Zijn hart.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

zondag 17 september 2017

Ik ken wel mijn Gids

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids, las ik. Het is een spreuk van Maarten Luther en deze spreuk trof me,

Weet jij de weg die God met je gaat?


Ik ken mijn weg niet. Ik weet niet wat God van plan is. 

Maar ...ik ken Hem.