vrijdag 8 december 2017

Ook al zie ik het (nog) niet.

Vandaag wil ik niet stressen over dingen waar ik geen controle over heb. Moeilijkheden komen, moeilijkheden gaan. Maar ik hoef niet bang te zijn. Want God heeft er zeker een bedoeling mee! Dat geloof ik. Ook al zie ik het (nu nog) niet. 

HEER, ik houd van U.
Stel me in staat
om dat meer en meer
te bewijzen, iedere dag.
Totdat U terugkomt.

dinsdag 5 december 2017

Zijn Woord verwarmt je gebed

Vanochtend was ik niet vooruit te branden. Als ik zou willen, had ik de hele dag kunnen slapen. Winterblues zijn lastig. Maar ik besloot vroeg in de morgen een stukje te lezen. En te bidden. 

GEBRUIK GODS WOORD!

Het helpt mij enorm om Gods Woord te gebruiken als gebed. Mijn eigen gebed stelt niks voor. Ik maak mijn zinnen niet af, kan geen woorden vinden. Maar het Woord van God is levend en krachtig!

Gebed is als vuur. Vuur kan alleen fel branden als er goede brandstof op gegooid wordt. Die brandstof is Gods Woord. 


Lukt het jou ook niet om te bidden? Pak dan je Bijbel erbij en gebruik wat je leest als gebed. De Heilige Geest zal je persoonlijk helpen. Geeft de moed niet op!

Laat Zijn Woord je gebed verwarmen!


Filippenzen 3:20, 21 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Lieve Heere, ik ben down. Ik verlang naar de zon. Ik heb minder energie. U weet wat er nog meer is dat me naar beneden drukt. U weet alles van mij. Ik zit er nu even doorheen. Maar U ziet me als Uw geliefd kind. U kocht me met Uw bloed en sprak me vrij. Ik geloof dat U mijn vernederd lichaam veranderen zult. Als U terugkomt zal mijn lichaam voor altijd onvergankelijk zijn en het zal heerlijkheid en kracht krijgen, zodat ik op U lijk. Dan zal ik U helemaal volmaakt kunnen liefhebben en U loven zoals ik nu al graag doe. Mijn burgerschap is in de hemelen. Ik kijk omhoog naar U. Lezen: Psalm 27


Judas 1:24, 25  Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Heere, ik lees dat U machtig genoeg bent om mij voor struikelen te bewaren. Maak het waar Heere! Ik heb het gevoel dat ik steeds maar struikel en duikel. Ook qua stemming. Maar het feit is dat ik nooit uit Uw oog ben. Help me Heere want bij U is kracht en macht. U zegt in Uw Woord dat  wie op U hoopt, nieuwe kracht krijgt. Toon Mij alstublieft Uw heerlijkheid zodat ik U met nog meer liefde mag dienen en er mag zijn voor mijn gezin. Lezen:2 Timotheus 2


maandag 27 november 2017

Zijn glimlach verlicht je wereld

Baal je van het winterseizoen? Heb je weinig energie? Ervaar je minder vertrouwen op God?

Kniel voor Hem neer en leg het nauwelijks zichtbare zaadje van je geloof terug in Zijn hand. Vertel Hem alles. Hij zal de uitdovende vlaspit van het lampje van jouw geloof niet uitblussen maar het zorgvuldig weer aanblazen met de adem van Zijn Geest.

Vertrouw op Hem!


Zijn liefdevolle en vergevende glimlach is in staat om jouw sombere wereld te verlichten. Hij zal je sterker maken in je zwakheid.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jesaja 40:29

Liefdevolle Vader,
Ik houd van U en heb U nodig,
Kom alstublieft in mijn hart,
en zegen mij, mijn familie,
mijn huis en mijn vrienden,
In Jezus naam,
Amen.

vrijdag 24 november 2017

Deze berg!

Soms lijkt het of er opeens een berg aan moeilijkheden op je pad gestort wordt. De berg op je pad belemmert je in de bediening van het alledaagse. Je ziet er niet overheen. Hoe moet het toch?

Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Mattheus 17:20)


Ik vul mijn eigen werkelijkheid in. Het kost me moeite om er mee om te gaan. Ik kan er niet om heen. Het is er iedere dag.

Maar ik geloof in Jezus Christus.

Ik vertel Hem over mijn berg want ik weet uit ervaring dat Hij van mijn onmogelijkheden een werkelijkheid kan maken die ik samen met Hem aan kan. Met Hem spring ik er zelfs overheen, als dat naar Zijn wil zou zijn. Zijn genade is voor mij genoeg. Ook als ik moet leven met een berg op mijn pad.

Vertrouw op Hem!

maandag 20 november 2017

Doe iets goeds!

We leven in een wereld waarin veel geleden wordt. In verschillende islamitische landen worden christenen wreed vervolgd. Maar ook in jouw eigen stad of dorp wonen mensen die worstelend met grote en kleine onmogelijkheden.

In zoveel huizen en harten is verdriet! Hoeveel mensen in onze directe omgeving hebben troost nodig? Laat je hart uitgaan naar hen die lijden.


Doe op kleine schaal "iets goeds" doen en bid voor de mensen om ons heen. Heb hen lief met je hart. Reflecteer iets van het mededogen van Christus. Zoek daarbij biddend naar een manier die bij jouw eigenheid past.

Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.  Hebreeën 13:3

Bron:Andrew Murray

maandag 13 november 2017

Spreek het hardop uit

Als je wilt dat God je geeft dat je trouw bent in gebed en dat je de kracht hebt om te bidden naar Zijn wil, bid daar dan allereerst om. Spreek het hardop uit naar jezelf toe en naar God.

Daarom zeg Ik u, al wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen, en het zal geschieden." Markus 11:24Bron: Andrew Murray

maandag 6 november 2017

Dank U, dank U, dank U

Omhoog kijken en Hem zeggen:
Dank U wel dat U bent Wie U bent!


Dank U 
dat U bent Wie u 
altijd bent geweest. 
En er altijd zult zijn,
 voor mij.
Dank U,
dank U,
dank U

En God zei tegen Mozes: IK ZAL ZIJN, Die IK ZIJN ZAL! 

  • Hebreeën 13:8
  • Openbaring 1:8

maandag 30 oktober 2017

Als God alles is wat je vandaag hebt

Soms kom je op een punt dat je de controle verliest over de situatie. Zoveel wat als-en en zoveel stel je voorsHoe moet het vandaag met dit? Hoe moet het met dat? HELP!!!

Verlies de moed niet! 

Blijf je stilletjes focussen op God, want Hij heeft de controle! Heel je leven ligt in Zijn handen. Hij zorgt voor jou.Als God alles is wat je vandaag hebt, dan heb je ALLES ter beschikking wat je nodig hebt. 

IK BEN

Ik heb geen controle over mijn leven. Dat wil ik ook niet. Eén Persoon is mijn zekerheid geworden. Iemand die mij koestert in Zijn intense liefde. Zijn naam is: IK BEN. Hij zal er altijd voor mij zijn.

Omdat Uw liefde 
beter is dan leven;
zullen mijn lippen
 U prijzen.

Ik wens je een gezegende week!

donderdag 12 oktober 2017

Christus is alles

Christus zegt tegen zijn leerlingen:

Blijf in Mij
 en Ik in u.

Zonder Mij 
kunt u niets doen.


 Hierin wordt Mijn Vader
VERHEERLIJKT *
 dat u veel vrucht draagt
 en Mijn discipelen bent.

Ik denk eraan dat mèt Hem alles mogelijk is. Ook dingen waarvan ik denk dat ze onmogelijk zijn.

Christus wil ALLES zijn!

wil jij in Hem blijven? 


* Mattheus 5:16
* Romeinen 6:4


maandag 25 september 2017

Richt je ook op Christus Jezus!

Elke dag op Jezus zien? Begin dan vooral iedere morgen met het oog te vestigen op Christus Jezus. Beoefen het geloof in Hem. Wees stil voor Hem en bedenk dat Hij ernaar verlangt om je vandaag te bewaren in Zijn gemeenschap.

Neem tijd
Hef je hart vanmorgen omhoog tot Hem. Zet je hart voor Hem open en spreek tot Hem in heilige aanbidding. 


Gebed
Bid: "Heere Jezus, ik weet het zeker, U wilt deze dag alles in mij werken wat ik nodig heb. U geeft houvast als mijn voet wankelt en U geeft woorden als ik niet weet wat ik zeggen moet. Dank u dat U bij me bent als mijn Bewaarder."

Bid-momenten
Zorg de hele dag voor kleine bid-momenten om steeds weer je blik op Hem te richten. Hij wil je helpen vandaag. 

Bron: Andrew Murray

vrijdag 22 september 2017

Rust uit aan Zijn hart

Het zo'n groot wonder dat God een onveranderlijke God is! Neem je toevlucht tot Hem, dan wordt je binnengeleid in de schaduw van de Almachtige.Deze onveranderlijke God is het enige toevluchtsoord waar je jouw vleugels in veilige rust kan opvouwen. Rust uit aan Zijn hart.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

zondag 17 september 2017

Ik ken wel mijn Gids

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids, las ik. Het is een spreuk van Maarten Luther en deze spreuk trof me,

Weet jij de weg die God met je gaat?


Ik ken mijn weg niet. Ik weet niet wat God van plan is. 

Maar ...ik ken Hem. 

woensdag 13 september 2017

Hij houdt mijn hand vast

Zij roepen en de HEERE hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. Psalm 34:18,19

Dat is wat mij geruststelt. Dat Hij mij hoort als ik roep. Zelfs als ik alleen maar zuchten kan, is dat voor Hem niet verborgen. Mijn hart ligt voor Hem open. Hij kent al mijn gedachten.

Wat een wonder!


Hij houdt vast
Niets zal mij scheiden van Zijn zorg. Ook mijn angsten en mijn pijn niet. Ook mijn zonden niet. Ik vlucht ermee naar Hem toe. Ik wil alleen maar leunen op mijn Liefste. Hij houdt mijn hand vast. Als ik in het midden van de benauwdheid ben maakt Hij mij levend. Hij staat nooit onverschillig tegenover mijn verdriet.

Het is zo goed om heel dicht
 bij God te wezen!

zaterdag 9 september 2017

Omdat Hij perfect is

In Jezus
 ben ik goed 
genoeg.


In Hem ben ik perfect.

Omdat Hij perfect is 
ben ik dat ook.

We zijn
onlosmakelijk
verbonden.

donderdag 7 september 2017

Maar het is geen ...

Ik moet rustig aan doen met mijn schouders en armen om zo mijn borstbeen en ribben rust geven. Alles met beleid doen in het huishouden. Stoppen met bepaalde fitness oefeningen. Omdat ik nogal wat pijn heb en de ontstekingen niet over lijken te gaan. Volgende week een echo. Daarna verder kijken.


Ik vergelijk mezelf met anderen, die ernstig ziek zijn. Dan denk ik: ach, die ontstekingen van mij zijn lastig en ze beperken me. Maar ze vormen geen bedreiging voor mijn leven.

Ik ben er een beetje mee aan het stoeien.
En mijn bibliotheekboeken liggen klaar.
Lekker lezen.

zaterdag 2 september 2017

Zo'n God!

Kijk eens naar de bloemen in het veld. Die staan daar te bloeien zonder zich druk te maken. En toch zag koning Salomo, met al zijn pracht en praal, er niet zo mooi uit als zij. Als God zo goed zorgt voor de bloemen (die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn) zal Hij dan niet nog veel beter voor jou zorgen? Wat hebt je toch weinig vertrouwen in Hem!

Zo'n God!Lieve Hemelse Vader,  
Ik wil U zo graag prijzen,
omdat U mij niet loslaat, 
omdat U doet wat U belooft.
Wie ben ik, om zo'n
God te hebben?
Wat verlang ik er naar om 
U te zien in Uw glorie.
De God die me opraapte
 me bevrijdde uit het domein
van de duisternis
Wat zal ik gelukkig zijn
als ik eindelijk bij U
thuis mag komen.

maandag 28 augustus 2017

Want ik ben van U

Lieve, hemelse Vader,
Ik ben bang voor vandaag.
Bang ... 
omdat ik moe ben
en pijn heb.

IK KOM TOT U.


Oog in oog met U,
 ervaar ik dat U
wel 1000 keer mijn liefde
waard ben!

 Ja, Uw liefde zocht mij, 
En Uw bloed, dat kocht mij: 
Door genade ben ‘k 
een kind van God.
(JdeH 497)

Help me omgaan
met de pijn in mijn lijf,
want ik ben van U!
  

donderdag 24 augustus 2017

Trek vandaag je geloofsschoenen aan!

Trek vandaag je geloofsschoenen aan
 en ga je weg samen met God.Maar als ik te moe ben, pijn heb, het
niet meer zie zitten ...
HEER, alstublieft laat mijn hart dan
iets van Uw kracht ontvangen.
En moed voor elke nieuwe stap 
Ik leun op U.

zaterdag 19 augustus 2017

Bidden is goed, maar loven beter

Doe ik het? Ben ik een God lover? Mijn thema voor dit jaar is: Hem loven zolang als ik leef. Het is moeilijker dan ik dacht. Wat loof ik Hem weinig!

Lof is het meest vruchtbare gebed, het meest geestelijke gebed, het gebed waar we het dichts naderen tot de hemelse heerlijkheid.


Vanochtend heb ik mijn onoplettendheid beleden aan God. Ik vroeg Hem of Hij opnieuw mijn ogen wil openen voor al de zegeningen op mijn pad. Ook al maak ik niet de mooiste periode van mijn leven door, God is in staat om vreugdeolie te geven in plaats van rouw. Hij strooit zoveel glinsteringen van genade op mijn pad! Dat maakt me blij!

  • Trek jij dagelijks een 'lofgewaad' aan? Jesaja 61:1-4? 
  • Linkje naar artikel over loven, eren en prijzen

donderdag 17 augustus 2017

Dank U voor alle kleine dingen

DEZE DAG IS MOGELIJK
GEMAAKT DOOR GOD.

Source tekst: visje


Dank U voor deze mooie morgen
Dank U voor deze nieuwe dag
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag

Dank U dat mij geen kwaad kan deren
Dank U dat u mijn ziel behoudt
Dank U dat ik van u mag leren
Hoe ik leven moet

Dank U voor hen die mij omringen
Dank U voor wat bij toe behoort
Dank U voor alle kleine dingen
Ieder vriendelijk woord

Dank U dat u mij steeds wil sterken
Dank U dat u mijn zwakheid kent
Dank U dat u mij steeds laat merken
Dat U bij mij bent

Dank U dat ik voor U wil leven
Dank U dat U naast mij wilt gaan
Dank U dat ik mij wilt vergeven
Wat ik heb misdaan

Dank u, oh HEER laat mij u danken
Dank U dat ik U danken kan
Dank U, oh HEER ik wil U danken
Dat ik danken kan.

Johannes de Heer

maandag 14 augustus 2017

Mijn pijn krijgt een naam

En dan vallen alle puzzelstukjes op een plaats. Omdat een dokter weet wat je mankeert. Opgelucht haal ik adem.

Ik hoef niet opnieuw naar de cardioloog. Ook niet naar de reumatoloog zoals vorig jaar. Geen slangetje in mijn slokdarm zoals twee jaar geleden. De vergroeiing op mijn rib blijkt een zwelling te zijn door kraakbeenontsteking.


Er zitten meerdere van die plekken op andere ribben. Al die jaren van pijn in mijn borst, schouders, arm en rug hebben nu een naam gekregen. Lees hier meer over costochondritis.

Ik voel me opgelucht dat het niet iets ernstigs is. Al is het in mijn geval wel chronisch en gelinkt aan mijn hypermobiliteit. En het kan het een gevolg zijn van mijn (chronische vitamine D) tekort.

zaterdag 12 augustus 2017

... dat het voorbij is

Vandaag las ik een prachtige spreuk in het Zuid Afrikaans. Ik vertaalde deze spreuk naar het Nederlands:

God werkt vooral 
daar waar wij denken
 dat het voorbij is.


Denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden. Zie, Ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, Ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis.   Jesaja 43:18,19

O HEERE, 
mijn God! 
Hoe groot ben U,
hoe genadig
en barmhartig,
dat U vooral
 daar wilt werken,
waar ik denk 
dat het voorbij is.
Duizendmaal,
duizendmaal
DANK!!!

maandag 7 augustus 2017

Ik ben die Ik ben

En God zei tegen Mozes: 

IK BEN DIE IK BEN.

Exodus 3:14


Ik ben er voor jou
Ik ben Het Antwoord
op jouw gebeden.
Ik ben je Uitkomst
en je Uitweg.
Ik ben je Schuilplaats
Ik ben je Steunpilaar
Ik ben je Verlosser
Ik ben je Redder
Ik ben je Beschermer
Ik ben je Vader.
Jij ...
jij bent van mij.

Vertaald uit het Zuid Afrikaans

dinsdag 1 augustus 2017

Mijn pijn ...

Ik weer dat het NIET mijn hart is.
Ik weet dat het NIET mijn maag is
Ik weet dat het NIET  ...

In de loop der jaren ben ik er achtergekomen wat het allemaal NIET is. Regelmatig schreef ik op mijn blog over het worstelen met mijn pijntjes, mijn bezorgdheid, mijn grenzen. De laatste tijd schreef ik niet zo veel meer over.


Maar mijn pijn is er nog wel.

Mijn pijn gaat altijd met me mee. Mee op vakantie, mee in de auto, mee in ons vakantiehuis, mee naar het bos, mee naar de stad. Mee naar bed en er mee er weer uit. 

Mijn pijn... 
leg ik in Gods handen,
 Hij weet hoe ik
 me voel.
Genoeg voor mij
is Zijn genade. 
Iedere morgen
 mooi en nieuw.

vrijdag 28 juli 2017

Omdat ze eeuwig is

Mensen die van mij houden,
kwetsen mij onvermijdelijk ook,
gewoon omdat zijzelf ook
noden en behoeften hebben. De
LIEFDE van God is een LIEFDE
die niet kwetst. Omdat ze 
eeuwig is.

Henri Nouwen


Ja, Ik heb je liefgehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik je getrokken met goedertierenheid. Jeremia 31:3

O God,
Ik loof U omdat
U naar mij omziet.
Omdat U mij
altijd liefheeft. 
Ik loof U omdat
Uw liefde eeuwig is.
U heeft mij ten
alle tijden lief,
in Jezus, mijn
HEER.

dinsdag 25 juli 2017

Vakantiedagboek

Dag 1
Vandaag ben ik opgepakt en bij de andere boeken en kleren op de tafel gelegd.
Ik kan wel een gat in de lucht springen: Ik ga op vakantie!

Dag 2
Iemand heeft me in een koffer gelegd. Het is hier wel erg donker en een beetje benauwd, maar dat zal niet lang duren. We gaan naar de zon!

Dag 3
Ik heb het niet best, want ik ben behoorlijk door elkaar geschud. De meest vreemde geluiden heb ik gehoord. Auto’s, bussen, een trein, stemmen via luidsprekers over tijden van vertrek. En toen hebben ze de koffer waar ik in zit op een band gegooid en daarna ben ik echt de kluts kwijtgeraakt. Nu hoor ik al uren lang een zacht gezoem; ik geloof dat ik vlieg!


Dag 4
Oei, wat is het hier warm! Heerlijk! Ik lig hier echt te genieten op m’n plankje in de zon. En een mooie kamer! Te gek! Ze noemen zoiets een appartement geloof ik. Alles staat erin: tv, koelkast, bankstel en ga zo maar door. En een balkon op het zuiden, met uitzicht over een prachtige blauwe zee! Het lijkt wel een sprookje zo mooi. Het liefst zou ik nu een van die Psalmen willen zingen die zo ongeveer midden tussen mijn twee kaften staan: “O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde!” Nu ja, vanavond als ze terug zijn van het zwemmen, dan zullen ze wel een stukje uit mij lezen, om God te danken voor deze wonderlijke mooie dag ...

Dag 5
Vandaag ben ik een beetje verdrietig. Nee, niet vanwege het weer ofzo. Het is nog steeds stralend zomerweer. Maar omdat nog niemand mij van mijn plankje heeft gepakt. Niemand kijkt naar mij om. Ze laten me maar liggen. Ze lachen en doen spelletjes en schrijven hele puzzelboeken vol, maar je moet niet denken dat er nu eens iemand een beetje aandacht voor mij heeft. Jammer nou!

Dag 6
Vanmorgen dacht ik even: Hoera, vandaag hebben ze me nodig: het is zondag en dan gaan ze vast en zeker naar die kerk beneden in het dorp. Ik hoorde al vroeg de klokken luiden! Maar nee hoor, niets daarvan. Ze bleven allemaal urenlang op hun bed liggen. Toen dacht ik: dan zullen ze vanmiddag wel bij het eten wat uit mij lezen! Maar nee, ook dat gebeurde niet. Het lijkt wel alsof ik hier helemaal niet nodig ben. Wat ik daarvan vind? Ik vind het ondankbaar! Hebben zij misschien de zon en de zee geschapen? Een mens kan toch alleen maar echt leven als hij Gods Woord binnenlaat in het huis van zijn hart?

Dag 7
Ik lig hier nog steeds. Er ligt stof op mijn kant 😒

Dag 8
Vanmorgen voelde ik me opeens heel gelukkig. Iemand nam me van m’n plank, blies het stof van me af, bladerde wat in me ... ik dacht: “Nu gaan ze me lezen!” Maar ik hoorde alleen een stem die zei: “Hier heb ik het: Amos, een profeet met vier letters en de eerste is een A”

Dag 9
Ik ben weer thuis. Ik lig onder de plakboeken op de televisie. Verder ligt iedereen op bed. Doodmoe van de reis. Ik kan wel huilen. Maar toch geef ik de moed niet op! NOOIT! Want er komt een dag, waarop iemand zal ontdekken hoeveel moois er in mij verborgen zit...

Bron: HEART CRY

donderdag 15 juni 2017

Want mijn God is zo groot!

Ik wil niet wanhopen, want mijn God is zo groot!


Geen ding is voor U te wonderlijk!


Gezegend zij de God en Vader 
van onze Heer, Jezus Christus, 
die naar de overvloed van zijn 
ontferming ons opnieuw geboren 
heeft laten worden tot levende hoop 
door de opstanding van Jezus Christus 
uit de doden.

2 Petrus 1: 3

donderdag 18 mei 2017

Verspil je leven niet!

Ik lees het boek van John Piper: Verspil je leven niet. Hij schrijft over een gedichtje dat vroeger bij hem thuis boven de gootsteen hing. Op de voorkant, in gotisch schrijft stonden de witgeschilderde woorden:

Slechts één leven,
dat snel voorbij zal gaan;
slecht wat voor Christus is gedaan
zal blijven bestaan. 

Slechts één leven
John Piper schrijft: "De boodschap op het schilderijtje was duidelijk. Je leeft maar één keer. Dat is alles. Eén keer maar. En de eeuwige melodie van dat leven is Jezus Christus. Je kunt je leven verknoeien. Mijn leven verspillen, wat zou dat betekenen? Het was zijn brandende vraag. Of positiever, wat zou het betekenen om goed te leven?"


Only one life
Ik zocht op het internet en vond het complete gedicht. Het is een song. Omdat het zo krachtig is in het Engels vertaal ik het dit keer niet.

It matters so little
How much you may own
The places you've been
Or the people that you've known
For it all comes to nothing
When placed at His feet
It is nothing to Jesus
Only memories to keep

You may take all the treasures
From far away lands
Take all the riches
You can hold in your hands
And take all the pleasures
That your riches can buy
But what will you have
When it's your time to die 

The days pass so swiftly
The months come and go
The years melt away
Like new falling snow
Spring turns to summer
And summer to fall
Autumn brings winter
Then death comes to all

Only one life, so soon it will pass
Only what's done for Christ will (ever) last
Only one chance to do His will
So give to Jesus all you days
It's the only life that pays
When you recall you have but one life


zondag 16 april 2017

In de pracht van Uw heiligheid

Ik weet echt niet wat ik allemaal nog mee moet maken in mijn leven. Dat maakt me onrustig. Maar mijn gebed is dat mijn eerste reactie die van lof en aanbidding zullen zijn. Hoe donker en hoe moeilijk Gods wegen soms ook zijn; Hij kan verrassende wendingen geven! 


Het oog omhoog!
Zijn naam is: WonderlijkLoof de HEERE, want Hij is goed, 
want Zijn goedertierenheid is voor
eeuwig. Ik heb Uw macht en 
heerlijkheid gezien. Uw
goedertierenheid is zoveel
beter dan het leven! Daarom
zal ik U prijzen. Ik zal mijn
handen opheffen in Uw naam.

Het enige
Hoe donker ook mijn weg soms is, het enige wat ik wil is U aanbidden in de pracht van Uw heiligheid.

maandag 27 februari 2017

Jezus ik heb U nodig

Soms voelt Jezus zo ver weg
En kan ik Zijn stem niet horen
Maar 'k vind Hem in gebed als 'k zeg
Heer, zonder U ben ik verloren.

Jacoba van de Weghe


Jesus I need You
Every moment I need You
Hear now this grace bought heart sing out
Your praise forever

Beauty for ashes
You find the weak and contrite heart
Shoulder its burdens
And carry it into the light

zaterdag 25 februari 2017

Ik dank U

Ik dank U voor de lichte zonnestralen
en voor de merel, zingend voor mijn raam,
en voor de rust die 'k in mijn hart voel dalen
omdat ik U mag noemen bij Uw Naam,
en dat het lente wordt, en Gij de aarde
wilt strelen met Uw sterke Scheppershand;


omdat ik weet: mijn levenstuin heeft waarde:
U heeft er Zelf Uw bloemen in geplant!
Geef, dat de bloesemknoppen niet bevriezen,
maar openbloeien in Uw lentezon,
en laat mij niet de stille vreugd verliezen
dat ik, ook ik, nog voor U bloeien kon!

Nel Benschop

vrijdag 17 februari 2017

Gebed om kalmte

O God en hemelse Vader,
 Schenk me genade om te aanvaarden,
wat ik niet kan veranderen;
Genoeg durf om te veranderen,
 wat ik veranderen moet
 En de Wijsheid 
om het een van het ander te onderscheiden.
om te leven van dag tot dag,
en te genieten van dat ene moment,


Om ontberingen te aanvaarden,
als een weg naar vrede,
om deze zondige wereld te nemen, 
zoals Jezus het deed,
Niet zoals ik het graag wil hebben,
Vertrouwend dat U alle dingen goed maakt
als ik me aan Uw wil overgeef,
Zodat ik in dit leven aardig tevreden kan zijn,
en uiterst gelukkig met U in het volgende.
Door Jezus Christus, onze God.

Amen.

zaterdag 4 februari 2017

Waar ik ook ga vandaag

Whatever our hands touch -
We leave fingerprints!
On walls, on furniture
On doorknobs, dishes, books.
There's no escape.
As we touch we leave our identity.

Wherever I go today
Help me leave heartprints!
Heartprints of compassion
Of understanding and love.Heartprints of kindness
And genuine concern.
May my heart touch a lonely neighbor
Or a runaway daughter
Or an anxious mother
Or perhaps an aged grandfather.

Send me out today
To leave heartprints.
And if someone should say,
"I felt your touch,"
May they also sense the love
that is deep within my heart.

Author unknown

zaterdag 28 januari 2017

woensdag 25 januari 2017

Hij zal me NOOIT verlaten

Toen ik wakker werd dacht ik: Wat een hoofdpijn. Hoe moet ik deze dag doorkomen? Ik red het niet. Toen ik aan de dingen dacht die op mijn programma stonden,  kreeg ik het benauwd. Zou ik bepaalde verplichtingen af moeten bellen? Maar dan zou ik iemand heel erg moeten teleurstellen. En wat als ...

Ik kreeg er bijna een paniekaanval van.


Gauw stond ik op en nam een paar pijnstillers voor mijn hoofdpijn. Daarna ging ik even zitten om wat te lezen. Ik zette het scherm op "minder licht". En dit is wat ik las:

God gaat mij voor. Iedere stap op mijn weg. Hij zal me nooit, NOOIT, echt helemaal nooit verlaten. Hij geeft me wat ik vandaag nodig hebben: wijsheid, geduld, geborgenheid, liefde. Ik mag dan zwak zijn. Hij is sterk. Ik mag het gevoel hebben in de golven weg te zakken. Hij trekt mij eruit.  * Uit: Waxing Gibbous 

Precies goed. Precies op tijd. En zo kon ik de dag weer aan! Ik heb al boodschappen gedaan inmiddels en de afspraak voor vanmiddag laat ik gewoon staan. Als mijn migraine wèl doorbreekt, dat zij dan zo. Dan kruip ik mijn bed weer in.

dinsdag 17 januari 2017

Iedere dag zal ik U loven

Mijn God en Koning, ik zal U roemen 
en Uw Naam loven, voor eeuwig en altijd.
Iedere dag zal ik U loven
en Uw Naam prijzen, voor eeuwig en altijd. 

Psalm 145:1-2


Ik heb een boekje gevonden in mijn boekenkast: Loof de HEERE  (C.H Spurgeon). Daar lees ik iedere morgen een klein stukje uit. Echt verrassend! Ik leer nieuwe dingen. Naar aanleiding van psalm 145 schrijft hij:
Als het maandag is geweest, zult u iets hebben om God op dinsdag voor te prijzen. Voor degene die naar Gods hand opkijkt, zal het nooit lang duren of hij merkt hem op. Als u slechts naar Zijn goedertierenheden op zoek gaat, zult u ze iedere dag van het jaar met een half oog zien. Nieuw is de dauw elke morgen en evenzo nieuw zijn Zijn zegeningen."Nieuwe problemen", zegt er iemand. Prijs God vanwege de problemen, want die zijn een rijkere vorm van zegen. "Nieuwe zorgen, zegt een ander. Werp al uw bekommernis op Hem Die voor u zorgt, en die daad zelf zal u zegenen. "Nieuwe moeite!' zegt weer een ander. Jazeker, maar ook nieuwe kracht. Er komt nooit een nacht zonder dat er een dag achteraan komt: na elke beproeving volgt de vertroosting.

zaterdag 14 januari 2017

Ik strompel niet meer

Ik zal U loven met heel mijn hart zegt David. Lekker makkelijk als alles voor de wind gaat, denk ik. Maar wanneer ik halverwege psalm 138 ben, lees ik dit:

Als ik in het midden van de benauwdheid verkeer (wandel), maakt U mij levend.


David had het helemaal niet gemakkelijk
Veel was niet af in zijn leven
Veel was gebroken.
Er was pijn.
Verdriet.

Opeens begrijp ik het. Ik mag het wagen op Gods belofte! Net als David deed. Ook al is er zoveel gebroken. Midden in de benauwdheid maakt  Hij me levend. Hoe? Niet door mijn omstandigheden te verbeteren.Maar hij geeft wel innerlijk kracht (vers 3).Dat maakt me rustig. Ik strompel niet meer in het midden van de benauwdheid. Ik mag wandelen aan Zijn hand. Zijn genade is meer dan genoeg.

Genoeg voor elke week van 2017. 
Genoeg voor iedere nieuwe morgen 

vrijdag 6 januari 2017

Hem loven zolang als ik leef

Zoals je onder één van de tabbladen heb ik een nieuw thema voor dit jaar: God loven. Mijn liefde voor dit thema groeide tijdens een preek op nieuwjaarsdag.

De voorganger vroeg: "Wat zijn jouw goede voornemens voor 2017".

  • Gezonder eten?
  • Stoppen met roken?
  • Meer aandacht voor je gezin?

David had ook een goed voornemen. Niet maar voor een jaartje. Maar voor de rest van zijn leven.


Ik zal de HEERE loven in mijn leven, ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.  Psalm 146:1

Hem loven zolang als ik leef. Dat raakte me. Welke reden heb ik om Hem ondanks alles te blijven loven? God loven in de bediening van het alledaagse, tegen alle machten in.

Daar wil ik over bloggen dit jaar.