zondag 28 juni 2015

De hemelse Tuinman vergeet Zijn tuin niet!

Mijn tuin was zo droog! Ik hebben twee keer moeten sproeien vorige week want de blaadjes van de hortensia's hingen helemaal slap. Ook de andere planten konden wel wat water gebruiken!

De grote stukken besproei ik met de tuinslang. Maar voor de potten gebruik ik mijn gieter.


Van binnen voel ik soms net zo droog als mijn tuin. Dan snak ik naar God in al mijn dorheid. Ik weet dat Hij me opnieuw zal vervullen met Zichzelf. Hij is mijn hemelse Tuinman en zal Zijn tuin niet vergeten.

Ik zal water gieten op de dorstige
en stromen op het droge.
Ik zal Mijn Geest op Uw nageslacht gieten
en mijn zegen op Uw nakomelingen.


Ben je verdord en doods van binnen?  God zegt tegen je: Het dorre land zal tot een waterpoel worden, het dorstige land tot waterbronnen. Verlies de moed niet. Weest stil en rust vertrouwend aan Zijn voeten zoals Maria deed. Hij zal zeker komen!

zaterdag 20 juni 2015

Doe mijn tranen in Uw kruik

Jezus hoort
jouw tranen
als een gebed.U hebt mijn omzwervingen geteld;
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?

Psalm 56:9

maandag 15 juni 2015

Hij helpt ons!

Als je een ouder bent die worstelt met een zwakke psyche of een chronische ziekte, zijn er van die dagen dat alles tegen valt. Dagen dat je het op wilt geven.

Maar er zijn ook dagen dat je zegt:

Ik ben wel ellendig en arm,
maar de Heere denkt aan mij.


Hij helpt ons
God weet van onze worsteling met zwakheid en pijn. Wij leren deze les: dat we Hem nodig hebben. Dat we deze dingen nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder Hem. In onze kwetsbaarheid ervaren we Zijn kracht. Als we onszelf soms niet meer in de hand hebben, staat onze ziel het meest open voor Zijn genade. Als we voelen dat het moeilijk is om de ene voet voor de andere te zetten, helpt Hij ons om het niet op te geven. 

Laten we ons focussen op de dag van vandaag. Op kleine, realistische doelen. Klein genoeg om te kunnen slagen. Laten we God vragen om ons te helpen. En laten we rusten bij Hem.

donderdag 11 juni 2015

Een oefening voor elke nieuwe dag

Wees in geen ding bezorgd, 
maar laat je verlangens in alles,
door bidden en smeken, 
met dankzegging bekend worden bij God.

Filippenzen 4:6


Vertrouwen op God is een uitdaging. Het is een oefening voor elke nieuwe dag. Zonnig of somber: Weest in geen ding bezorgd! 

Do not be afraid!
365 times in the bible.
One for every day:
never fear or worry
 But always
 trust in our good God!

zaterdag 6 juni 2015

donderdag 4 juni 2015

Laat mij een weerspiegeling zijn ...

Als ik in de spiegel kijk, zie ik mezelf.
Niet heel bijzonder maar toch speciaal.
Het maakt niet uit hoe oud ben, ik blijf altijd een kind.
Omdat ik een kind van God ben.

Ik verlang er niet naar om degene te zijn die hoofden om laat draaien. 
Ik verlang er ook niet naar om degene te zijn die voorop loopt.
Ik verlang iemand te zijn: heel dicht bij U,
want ik wens dat anderen Christus zien in mij


Ik ben een kwetsbaar mensenkind,
een leven dat snel voorbij gaat.
Ik kijk naar mezelf en God, ik bid tot U ...
of U me wilt vullen met Uw zachte, vriendelijke Geest,
zodat ik anderen kan laten zien, dat U de enige Weg bent.

Ik bid of U veel mensen op mijn dagelijkse pad brengt,
En of U me woorden geeft die een vriendelijk hart weerspiegelen.
Mag ik zaadjes van geloof planten die hen in staat stellen om U te zien,
U Heer, die al vanaf het begin van hen gehouden heeft.

O, laat mij een weerspiegeling van Uw liefde zijn Heer,
open hun ogen, opdat ze mogen zien.
Ik wil niets meer dan U toestaan
om Zich te verheerlijken door mij heen.

(Via)  JoAnn Crane


Vrij vertaald vanuit het Engels  

dinsdag 2 juni 2015

Wandel met de Koning

Er is zoveel afleiding. Zoveel verleiding ook. Ik zou me iedere minuut van de dag bezig kunnen houden met mijn computer of telefoon.

Maar als ik daar voor kies hoor ik de stem van God dan nog wel? Of loop ik Zijn aanwezigheid mis?


Al die afleiding is helemaal niet heilzaam. Het is niet goed voor mijn geest en het maakt me absoluut ongelukkig. Wat zegt God ervan? Hij zegt tegen mij in de Bijbel:


Wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. 


En daarom ...
Grijp ik Zijn hand.
Begin ik opnieuw. Zoek ik Zijn aangezicht.
Wandel ik met mijn Koning.
Wat heerlijk om geen haast meer te hebben.
Op adem te komen bij God.

maandag 1 juni 2015

Dat is wat Hij doet!

Scheuren. Littekens. Herinneringen die pijn doen. Ik kruip ik naar God toe en fluister de woorden uit psalm 23: Hij verkwikt mijn ziel. He restores!

Dat is toch zo, mijn HEER?
Dat doet U toch?

Verkwikken en herstellen.


Dat is wat Hij doet.
Hij raakt mij aan.
Hij herstelt mij.
Hij restaureert me.

Hij giet water op de droge hellingen van mijn leven.
Mijn leven vol scheuren en littekens komt opnieuw tot bloei.

You rise me up