donderdag 12 oktober 2017

Christus is alles

Christus zegt tegen zijn leerlingen:

Blijf in Mij
 en Ik in u.

Zonder Mij 
kunt u niets doen.


 Hierin wordt Mijn Vader
VERHEERLIJKT *
 dat u veel vrucht draagt
 en Mijn discipelen bent.

Ik denk eraan dat mèt Hem alles mogelijk is. Ook dingen waarvan ik denk dat ze onmogelijk zijn. 

Christus wil ALLES zijn!
wil jij in Hem blijven? 


* Mattheus 5:16
* Romeinen 6:4


maandag 25 september 2017

Richt je ook op Christus Jezus!

Elke dag op Jezus zien? Begin dan vooral iedere morgen met het oog te vestigen op Christus Jezus. Beoefen het geloof in Hem. Wees stil voor Hem en bedenk dat Hij ernaar verlangt om je vandaag te bewaren in Zijn gemeenschap.

Neem tijd
Hef je hart vanmorgen omhoog tot Hem. Zet je hart voor Hem open en spreek tot Hem in heilige aanbidding. 


Gebed
Bid: "Heere Jezus, ik weet het zeker, U wilt deze dag alles in mij werken wat ik nodig heb. U geeft houvast als mijn voet wankelt en U geeft woorden als ik niet weet wat ik zeggen moet. Dank u dat U bij me bent als mijn Bewaarder."

Bid-momenten
Zorg de hele dag voor kleine bid-momenten om steeds weer je blik op Hem te richten. Hij wil je helpen vandaag. 

Bron: Andrew Murray

vrijdag 22 september 2017

Rust uit aan Zijn hart

Het zo'n groot wonder dat God een onveranderlijke God is! Neem je toevlucht tot Hem, dan wordt je binnengeleid in de schaduw van de Almachtige.Deze onveranderlijke God is het enige toevluchtsoord waar je jouw vleugels in veilige rust kan opvouwen. Rust uit aan Zijn hart.

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

zondag 17 september 2017

Ik ken wel mijn Gids

Al ken ik de weg niet die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids, las ik. Het is een spreuk van Maarten Luther en deze spreuk trof me,

Weet jij de weg die God met je gaat?


Ik ken mijn weg niet. Ik weet niet wat God van plan is. 

Maar ...ik ken Hem. 

woensdag 13 september 2017

Hij houdt mijn hand vast

Zij roepen en de HEERE hoort. Hij redt hen uit al hun benauwdheden. De HEERE is nabij de gebrokenen van hart, Hij verlost de verbrijzelden van geest. Psalm 34:18,19

Dat is wat mij geruststelt. Dat Hij mij hoort als ik roep. Zelfs als ik alleen maar zuchten kan, is dat voor Hem niet verborgen. Mijn hart ligt voor Hem open. Hij kent al mijn gedachten.

Wat een wonder!


Hij houdt vast
Niets zal mij scheiden van Zijn zorg. Ook mijn angsten en mijn pijn niet. Ook mijn zonden niet. Ik vlucht ermee naar Hem toe. Ik wil alleen maar leunen op mijn Liefste. Hij houdt mijn hand vast. Als ik in het midden van de benauwdheid ben maakt Hij mij levend. Hij staat nooit onverschillig tegenover mijn verdriet.

Het is zo goed om heel dicht
 bij God te wezen!