maandag 22 januari 2018

Vul je gedachten met Gods Woord!

Vul je gedachten deze week met het Gods Woord! Op die manier is er minder plaats voor de leugens van satan in je hart. Leg je telefoon weg. Wat zou er in je leven veranderen als je iedere dag serieus op zoek ging naar een ontmoeting met God in de Bijbel?

We falen niet in onze plicht om Gods Woord te bestuderen, omdat de Bijbel zo moeilijk te begrijpen is. Ook niet omdat het saai en vervelend zou zijn. Maar meer omdat we er wat voor moeten doen. Ons probleem is niet een gebrek aan intelligentie of een gebrek aan passie. Ons probleem is dat we lui zijn.  ~ R.C. Sproul


Even geen Facebookupdates, geen blogs, geen breaking news. Ook geen leesplannen, hap snap, via Youversion. Maar eerlijk worden in Gods nabijheid met de papieren Bijbel op je schoot.

Nog een keer: vul je gedachten deze week met het Gods Woord! Op die manier is er minder plaats voor de leugens van satan in je hart. Ik wens je een gezegende week onder de schaduw van Gods vleugels.

maandag 15 januari 2018

Wat als...

En als het lukt? Je goede voornemens? Nou, dank God ervoor! Als Gods genade zo overvloedig is vertrouw er dan ook vandaag op. En elke nieuwe dag van de week. Hij is getrouw en zal nooit tekortschieten. Laat Hem niet los.

ZELFS WANNEER...

Maar wat als het nou eens niet lukt? Wat als alleen al de gedachten aan goede voornemens je zo moe maken dat je het liefst in bed wil blijven liggen. Wat als jouw to-lijstjes je uitlachen? Hoe kom je de week door?


Doe dan als ik: sluit je ogen en huil je moeheid en verdriet uit aan de voeten voor Jezus. Geef  Hem je goede voornemens en de to-do lijstjes. Stop ermee om de lat zo hoog te leggen voor jezelf.

HIJ ZEGT:

Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5:6,7)

WIL IK?

Wil ik Hem volgen? Ja! Ook op een weg die pijn doet? Aarzelend, ik bedoel, onder tranen, zeg ik ook nu: JA! Als Hij er bij is. Als ik Hem maar mag ontmoeten. Dan is het goed. En zo zijn Gods barmhartigheden 'elke morgen nieuw'. Ook voor mij.

maandag 8 januari 2018

Hij weet er raad mee!

Maandag! Kies er vandaag voor om vast te houden aan Gods beloften, hoe je situatie er ook uitziet. God weet wat je meegemaakt hebt in je leven. Hij overziet het; Hij weet er raad mee.

Laat in onze duisternis Uw Morgenster schijnen. Bied ons perspectief. Geef ons woorden van hoop. U weet van onze ziekte, ons leed, onze alledaagse problemen. Laat ons niet los. Help ons om zo de nieuwe week in te gaan en geef ons moed om te leven, zodat we een lichtend licht mogen zijn in onze omgeving. Verheerlijk Uw Naam in ons leven. Laat Uw eer schitteren. Uw bent zo trouw! U bent de God die onze levens fonkelnieuw maakt. Hoor ons gebed, in Jezus naam. Amen.


Mijn ziel, vind rust in Hem alleen. Hij geeft je genade om niet alles te willen begrijpen, maar Hem wel te vertrouwen!

vrijdag 8 december 2017

Ook al zie ik het (nog) niet.

Vandaag wil ik niet stressen over dingen waar ik geen controle over heb. Moeilijkheden komen, moeilijkheden gaan. Maar ik hoef niet bang te zijn. Want God heeft er zeker een bedoeling mee! Dat geloof ik. Ook al zie ik het (nu nog) niet. 

HEER, ik houd van U.
Stel me in staat
om dat meer en meer
te bewijzen, iedere dag.
Totdat U terugkomt.

dinsdag 5 december 2017

Zijn Woord verwarmt je gebed

Vanochtend was ik niet vooruit te branden. Als ik zou willen, had ik de hele dag kunnen slapen. Winterblues zijn lastig. Maar ik besloot vroeg in de morgen een stukje te lezen. En te bidden. 

GEBRUIK GODS WOORD!

Het helpt mij enorm om Gods Woord te gebruiken als gebed. Mijn eigen gebed stelt niks voor. Ik maak mijn zinnen niet af, kan geen woorden vinden. Maar het Woord van God is levend en krachtig!

Gebed is als vuur. Vuur kan alleen fel branden als er goede brandstof op gegooid wordt. Die brandstof is Gods Woord. 


Lukt het jou ook niet om te bidden? Pak dan je Bijbel erbij en gebruik wat je leest als gebed. De Heilige Geest zal je persoonlijk helpen. Geeft de moed niet op!

Laat Zijn Woord je gebed verwarmen!


Filippenzen 3:20, 21 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Lieve Heere, ik ben down. Ik verlang naar de zon. Ik heb minder energie. U weet wat er nog meer is dat me naar beneden drukt. U weet alles van mij. Ik zit er nu even doorheen. Maar U ziet me als Uw geliefd kind. U kocht me met Uw bloed en sprak me vrij. Ik geloof dat U mijn vernederd lichaam veranderen zult. Als U terugkomt zal mijn lichaam voor altijd onvergankelijk zijn en het zal heerlijkheid en kracht krijgen, zodat ik op U lijk. Dan zal ik U helemaal volmaakt kunnen liefhebben en U loven zoals ik nu al graag doe. Mijn burgerschap is in de hemelen. Ik kijk omhoog naar U. Lezen: Psalm 27


Judas 1:24, 25  Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Heere, ik lees dat U machtig genoeg bent om mij voor struikelen te bewaren. Maak het waar Heere! Ik heb het gevoel dat ik steeds maar struikel en duikel. Ook qua stemming. Maar het feit is dat ik nooit uit Uw oog ben. Help me Heere want bij U is kracht en macht. U zegt in Uw Woord dat  wie op U hoopt, nieuwe kracht krijgt. Toon Mij alstublieft Uw heerlijkheid zodat ik U met nog meer liefde mag dienen en er mag zijn voor mijn gezin. Lezen:2 Timotheus 2