vrijdag 8 december 2017

Ook al zie ik het (nog) niet.

Vandaag wil ik niet stressen over dingen waar ik geen controle over heb. Moeilijkheden komen, moeilijkheden gaan. Maar ik hoef niet bang te zijn. Want God heeft er zeker een bedoeling mee! Dat geloof ik. Ook al zie ik het (nu nog) niet. 

HEER, ik houd van U.

Stel me in staat
om dat meer en meer
te bewijzen, iedere dag.
Totdat U terugkomt.

dinsdag 5 december 2017

Zijn Woord verwarmt je gebed

Vanochtend was ik niet vooruit te branden. Als ik zou willen, had ik de hele dag kunnen slapen. Winterblues zijn lastig. Maar ik besloot vroeg in de morgen een stukje te lezen. En te bidden. 

GEBRUIK GODS WOORD!

Het helpt mij enorm om Gods Woord te gebruiken als gebed. Mijn eigen gebed stelt niks voor. Ik maak mijn zinnen niet af, kan geen woorden vinden. Maar het Woord van God is levend en krachtig!

Gebed is als vuur. Vuur kan alleen fel branden als er goede brandstof op gegooid wordt. Die brandstof is Gods Woord. 


Lukt het jou ook niet om te bidden? Pak dan je Bijbel erbij en gebruik wat je leest als gebed. De Heilige Geest zal je persoonlijk helpen. Geeft de moed niet op!

Laat Zijn Woord je gebed verwarmen!


Filippenzen 3:20, 21 Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam, overeenkomstig de werking waardoor Hij ook alle dingen aan Zichzelf kan onderwerpen.

Lieve Heere, ik ben down. Ik verlang naar de zon. Ik heb minder energie. U weet wat er nog meer is dat me naar beneden drukt. U weet alles van mij. Ik zit er nu even doorheen. Maar U ziet me als Uw geliefd kind. U kocht me met Uw bloed en sprak me vrij. Ik geloof dat U mijn vernederd lichaam veranderen zult. Als U terugkomt zal mijn lichaam voor altijd onvergankelijk zijn en het zal heerlijkheid en kracht krijgen, zodat ik op U lijk. Dan zal ik U helemaal volmaakt kunnen liefhebben en U loven zoals ik nu al graag doe. Mijn burgerschap is in de hemelen. Ik kijk omhoog naar U. Lezen: Psalm 27


Judas 1:24, 25  Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen.

Heere, ik lees dat U machtig genoeg bent om mij voor struikelen te bewaren. Maak het waar Heere! Ik heb het gevoel dat ik steeds maar struikel en duikel. Ook qua stemming. Maar het feit is dat ik nooit uit Uw oog ben. Help me Heere want bij U is kracht en macht. U zegt in Uw Woord dat  wie op U hoopt, nieuwe kracht krijgt. Toon Mij alstublieft Uw heerlijkheid zodat ik U met nog meer liefde mag dienen en er mag zijn voor mijn gezin. Lezen:2 Timotheus 2


maandag 27 november 2017

Zijn glimlach verlicht je wereld

Baal je van het winterseizoen? Heb je weinig energie? Ervaar je minder vertrouwen op God?

Kniel voor Hem neer en leg het nauwelijks zichtbare zaadje van je geloof terug in Zijn hand. Vertel Hem alles. Hij zal de uitdovende vlaspit van het lampje van jouw geloof niet uitblussen maar het zorgvuldig weer aanblazen met de adem van Zijn Geest.

Vertrouw op Hem!


Zijn liefdevolle en vergevende glimlach is in staat om jouw sombere wereld te verlichten. Hij zal je sterker maken in je zwakheid.

Hij geeft de vermoeide kracht en Hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jesaja 40:29

Liefdevolle Vader,
Ik houd van U en heb U nodig,
Kom alstublieft in mijn hart,
en zegen mij, mijn familie,
mijn huis en mijn vrienden,
In Jezus naam,
Amen.

vrijdag 24 november 2017

Deze berg!

Soms lijkt het of er opeens een berg aan moeilijkheden op je pad gestort wordt. De berg op je pad belemmert je in de bediening van het alledaagse. Je ziet er niet overheen. Hoe moet het toch?

Ik zeg u: Als u een geloof had als een mosterdzaad, u zou tegen deze berg zeggen: Verplaats u van hier naar daar! En hij zou gaan, en niets zou voor u onmogelijk zijn. (Mattheus 17:20)


Ik vul mijn eigen werkelijkheid in. Het kost me moeite om er mee om te gaan. Ik kan er niet om heen. Het is er iedere dag.

Maar ik geloof in Jezus Christus.

Ik vertel Hem over mijn berg want ik weet uit ervaring dat Hij van mijn onmogelijkheden een werkelijkheid kan maken die ik samen met Hem aan kan. Met Hem spring ik er zelfs overheen, als dat naar Zijn wil zou zijn. Zijn genade is voor mij genoeg. Ook als ik moet leven met een berg op mijn pad.

Vertrouw op Hem!

maandag 20 november 2017

Doe iets goeds!

We leven in een wereld waarin veel geleden wordt. In verschillende islamitische landen worden christenen wreed vervolgd. Maar ook in jouw eigen stad of dorp wonen mensen die worstelend met grote en kleine onmogelijkheden.

In zoveel huizen en harten is verdriet! Hoeveel mensen in onze directe omgeving hebben troost nodig? Laat je hart uitgaan naar hen die lijden.


Doe op kleine schaal "iets goeds" doen en bid voor de mensen om ons heen. Heb hen lief met je hart. Reflecteer iets van het mededogen van Christus. Zoek daarbij biddend naar een manier die bij jouw eigenheid past.

Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.  Hebreeën 13:3

Bron:Andrew Murray